รัฐวิสาหกิจภาคเอกชนสถาบันศึกษา                                   ภาคเอกชน                                                               สถาบันศึกษา
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                           - บ.สยามมิชลิน จำกัด                                                - รร.แสงทองวิทยา

- กระทรวงสาธารณสุข                                                          - บ.บริดจสโตน จำกัด                                                - รร.ธิดานุเคราะห์
- สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง                               - บ.เอส ซี จี เน็ตเวิร์ค แมนเนจเม้นต์ จำกัด                - รร.อุดม
- กรมการปกครอง                                                                 - บ.หาดทิพย์ จำกัด                                                     - รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์
- บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)                                                       - บ.ไทยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ จำกัด        - รร.จะนะชนูปถัมภ์
- โรงผลิตไฟฟ้าขนอม                                                          - บ.ไทยฮั่ว ยางพารา จำกัด(มหาชน)                          - รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
- กรมการขนส่ง                                                                     - บ.ตรัง ลาเท็กซ์ จำกัด                                               - รร.วรนารีเฉลิม
- บ.ทีโอที จำกัด                                                                   - บ.ไทยยามาฮ่ามอร์เตอร์ จำกัด                                 - รร.หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
- อบจ.สงขลา                                                                       - บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)           - รร.หาดใหญ่พิทยาคม
- กรมสรรพากร,สรรพากรพื้นที่สงขลา,ปัตตานี,ยะลา,นราฯ  - บ.ทีเอ็นที เอ็กซ์เพรส เวิลด์ไวส์(ประเทศไทย) จำกัด - รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
- เทศบาลนครหาดใหญ่                                                        - บ.ตรังมารีนา จำกัด                                                   - รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
- อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา,สตูล                                       - บ.ซีพี ออล จำกัด(มหาชน)                                        - รร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2
- สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา,สตูล,ตรัง                      - บ.โชติวัฒน์ จำกัด                                                      - รร.หาดใหญ่อำนวยวิทย์
- สนง.ประกันสังคม                                                              - ห้างโลตัส หาดใหญ่                                                   - รร.หญ.สมบูรณ์กุลกันยา
- สนง.พาณิชย์จำกัด                                                            - บ.หาดใหญ่เอฟซี จำกัด                                              - รร.พณิชยการหาดใหญ่
- สำนักวิจัยและพัฒนา-การเกษตรเขตที่8(สวพ.8)               - บ.ไทยกูลิโกะ จำกัด                                                    - รร.มอ.วิทยานุสรณ์
- สถาบันทักษิณคดีศึกษา                                                    - บ.อีซูซุ มอเตอร์เซลล์(199) จำกัด                              - รร.สงขลาเทคโนโลยี
- สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 16                                                   - ฟิลลิป มอร์ริส(ไทยแลนด์)ลิมิเต็ด-                             - มอ.วิทยาเขตปัตตานี
- กรมการจัดหางาน                                                                                                                                                   - มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่
- สนง.แรงงานจังหวัด                                                        ธนาคาร                                                                           - ม.ทักษิณ
- เทศบาลเมืองปัตตานี                                                         - ธ.แห่งประเทศไทย                                                     - ราชภัฎสงขลา
- ศูนย์พัฒนาการประมงแห่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้             - ธ.กรุงศรีอยุธยาทย
- เทศบาลเมืองสตูล                                                             - ธ.กรุงเทพ                                                               หน่วยงานรัฐ  
- ศอ.บต.                                                                              - ธ.กสิกรไทย                                                                - ฐานทัพเรือสงขลา   
- มูลนิธิ มิราเคิลออฟไลน์                                                    - ธ.เกียรตินาคิน                                                             - กระทรวงการต่างประเทศ
- มูลนิธิซีเมนต์ไทย                                                              - ธ.กรุงไทย                                                                   - สำนักกิจการยุติธรรม           
- สนง.ตรวจบัญชี สหกรณ์ที่9                                               - ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                      - สนง.ตำรวจแห่งชาติ
- กรมศาสนา                                                                        - ธ.ไทยพาณิชย์                                                             - กรมสรรพามิต
                                                                                                                                                                                  - ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
บริษัททัวร์                                                                        โรงพยาบาล                                                                      - อบต.ในจังหวัดสงขลา ยะลา  
- บ.psp ทัวร์                                                                        - รพ.หาดใหญ่                                               
                      นราฯ ปัตตานีสตูล ตรัง  
- บ.โบนัสทัวร์                                                                      - รพ.กรุงเทพหาดใหญ่                                                     - สมาคมและบริษัทห้างร้าน 

- บ.พีโอพี แทรเวล จำกัด(p.o.p)                                         - รพ.ราษฎร์ยินดี                                                                 ต่างๆอีกมากมาย
- บ.ศักดาแทรเวลเวิร์ล จำกัด                                               - รพ.ค่ายเสนาณรงค์                                                       
- บ.มายเจอร์นี่ จำกัด                                                           - รพ.สงขลา 
- บ.สตูลแทรเวล จำกัด                                                        - รพ.สงขลานครินทร์ นราธิวาส(มอ.)  
- เอกชัย ทรานสปอร์ต                                                  
                                                                                         
- ดีเจแอนด์เนอร์(ยะลา)
- เชียงใหม่สวัสดีทัวร์
- ตรังแทรเวล