รัฐวิสาหกิจภาคเอกชนสถาบันศึกษา
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
- กรมการปกครอง
- บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)
- โรงผลิตไฟฟ้าขนอม
- กรมการขนส่ง
- บ.ทีโอที จำกัด
- อบจ.สงขลา
- กรมสรรพากร,สรรพากรพื้นที่สงขลา,ปัตตานี,ยะลา,นราฯ
- เทศบาลนครหาดใหญ่
- อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา,สตูล
- สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา,สตูล,ตรัง
- สนง.ประกันสังคม
- สนง.พาณิชย์จำกัด
- สำนักวิจัยและพัฒนา-การเกษตรเขตที่8(สวพ.8)
- สถาบันทักษิณคดีศึกษา
- สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 16
- กรมการจัดหางานหาดใหญ่
- สนง.แรงงานจังหวัด
- เทศบาลเมืองปัตตานี
- ศูนย์พัฒนาการประมงแห่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เทศบาลเมืองสตูล
- ศอ.บต.
- มูลนิธิ มิราเคิลออฟไลน์
- มูลนิธิซีเมนต์ไทย
- สนง.ตรวจบัญชี สหกรณ์ที่9
- กรมศาสนา

บริษัททัวร์ สงขลา ยะลา
- บ.psp ทัวร์
- บ.โบนัสทัวร์
- บ.พีโอพี แทรเวล จำกัด(p.o.p)
- บ.ศักดาแทรเวลเวิร์ล จำกัด
- บ.มายเจอร์นี่ จำกัด
- บ.สตูลแทรเวล จำกัด
- เอกชัย ทรานสปอร์ต
- ดีเจแอนด์เนอร์(ยะลา)
- เชียงใหม่สวัสดีทัวร์
- ตรังแทรเวล

 

ภาคเอกชน
- บ.สยามมิชลิน จำกัด
- บ.บริดจสโตน จำกัด
- บ.เอส ซี จี เน็ตเวิร์ค แมนเนจเม้นต์ จำกัด
- บ.หาดทิพย์ จำกัด
- บ.ไทยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ จำกัด
- บ.ไทยฮั่ว ยางพารา จำกัด(มหาชน)
- บ.ตรัง ลาเท็กซ์ จำกัด
- บ.ไทยยามาฮ่ามอร์เตอร์ จำกัด
- บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)
- บ.ทีเอ็นที เอ็กซ์เพรส เวิลด์ไวส์(ประเทศไทย)
- บ.ตรังมารีนา จำกัด
- บ.ซีพี ออล จำกัด(มหาชน)
- บ.โชติวัฒน์ จำกัด
- ห้างโลตัส หาดใหญ่
- บ.หาดใหญ่เอฟซี จำกัด
- บ.ไทยกูลิโกะ จำกัด
- บ.อีซูซุ มอเตอร์เซลล์(199) จำกัด
- ฟิลลิป มอร์ริส(ไทยแลนด์)ลิมิเต็ด


ธนาคาร
- ธ.แห่งประเทศไทย
- ธ.กรุงศรีอยุธยาทยา
- ธ.กรุงเทพ
- ธ.กสิกรไทย
- ธ.ไทยพาณิชย์

โรงพยาบาล
- รพ.หาดใหญ่
- รพ.กรุงเทพหาดใหญ่
- รพ.ราษฎร์ยินดี
- รพ.ค่ายเสนาณรงค์
- รพ.สงขลา
- รพ.สงขลานครินทร์ นราธิวาส(มอ.)

สถาบันศึกษา
- รร.แสงทองวิทยา
- รร.ธิดานุเคราะห์
- รร.อุดม
- รร.พะตงประธานคีรี
- รร.จะนะชนูปถัมภ์
- รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
- รร.วรนารีเฉลิม
- รร.หาดใหญ่เจริญราษฎร์
- รร.หาดใหญ่พิทยาคม
- รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
- รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
- รร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2
- รร.หาดใหญ่อำนวยวิทย์
- รร.หญ.สมบูรณ์กุล
- รร.พณิชยการหาดใหญ่
- รร.มอ.วิทยานุสรณ์
- รร.สงขลาเทคโนโลยี
- มอ.วิทยาเขตปัตตานี
- มอ.วิทยาเขต - ม.ทักษิณ
- ม.ทักษิณ
- ราชภัฎสงขลา

หน่วยงานรัฐ
- ฐานทัพเรือสงขลา
- กระทรวงการต่าง
- สำนักกิจการยุติธรรม
- สนง.ตำรวจแห่งชาติ
- กรมสรรพามิต
- ศูนย์อนามัยที่ 12
- อบต.ในจังหวัดสงขลา ยะลา
- ต่างๆอีกมากมาย