แบบที่1 : 44 ที่นั่ง, ชั้นบน 36 ที่นั่ง,

ชั้นล่างโซฟา 3 ที่นั่ง

 

 

 แบบที่2 : 45 ที่นั่ง, ชั้นบน 37 ที่นั่ง,

ชั้นล่างโซฟา 1 ที่นั่ง

 
 
   
       
 

แบบที่3 : 44 ที่นั่ง, ชั้นบน 36 ที่นั่ง,

ชั้นล่างโซฟา 1 ที่นั่ง

 

  แบบที่4 : 45 ที่นั่ง, ชั้นบน 37 ที่นั่ง,

ชั้นล่างโซฟา 1 ที่นั่ง

 
     
       

 

แบบที่5 : 45 ที่นั่ง, ชั้นบน 37 ที่นั่ง,

ชั้นล่างโซฟาชุดใหญ่ 1 ที่นั่ง 

 

แบบที่6 : 45 ที่นั่ง, ชั้นบน 37 ที่นั่ง,

ชั้นล่างโซฟา 2 ที่นั่ง

 
     
       

 

แบบที่7 : 45 ที่นั่ง, ชั้นบน 37 ที่นั่ง,

ชั้นล่างโซฟา 3 ที่นั่ง

 

 

แบบที่8 : 46 ที่นั่ง, ชั้นบน 38 ที่นั่ง,

ชั้นล่างโซฟา 3 ที่นั่ง 

 
       
       

 

แบบที่9 : 46 ที่นั่ง, ชั้นบน 38 ที่นั่ง,

ชั้นล่างโซฟา 3 ที่นั่ง